Visie/missie

De Diamant is een interconfessionele school voor speciaal basisonderwijs in het Westland. Wij richten ons op kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, die onvoldoende baat hebben bij het reguliere onderwijsaanbod. Wij bieden ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers, de reguliere basisscholen en de sociale kernteams in de regio. De waarden en normen uit de Bijbel zijn voor ons inspiratiebron bij het vormgeven van ons onderwijsaanbod en bij de begeleiding van de kinderen.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.