Opvang

Overblijven:
Tussen 12.15 uur en 13.00 uur is er gelegenheid voor de kinderen om op school te
blijven. Ze mogen dan in het eigen lokaal lunchen onder toezicht van de
leerkracht. Tussen 12.30 uur en 13.00 uur spelen de kinderen onder toezicht van
leerkrachten buiten. We willen niet dat kinderen cola, sinas e.d.
drinken bij het eten. Het meenemen van snoep, chips, e.d. is
niet toegestaan. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij een
placemat meenemen. Aan het overblijven zijn geen kosten
verbonden (dit in tegenstelling tot het Basisonderwijs). Wij
verwachten echter wel dat de kinderen zich aan bepaalde
regels houden zodat de sfeer goed blijft. Het kan zijn dat de
gymlessen het op bepaalde dagen noodzakelijk maken dat uw kind overblijft. Dit
zijn echter uitzonderingen. Uw kind hoeft dus niet van de overblijfmogelijkheid
gebruik te maken. Laat het ons dan wel vooraf weten zodat er geen
onduidelijkheid is over het verblijf van uw kind tussen de middag.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.