Oudercommissie

OUDERCOMMISIE
De taak van de oudercommissie is om de betrokkenheid en belangstelling voor de
school te versterken en zich in te zetten voor de belangen van leerlingen, ouders
en school. De oudervereniging van locatie Hoge Woerd zal in het komend
schooljaar de samenwerking met de oudercommissie van locatie St.Martinusstraat aangaan.

De oudercommissie doet veel voorbereidingen voor
verschillende activiteiten samen met het team (zoals Sinterklaasviering, Kerst,
schoolverlatersfeesten, rapportavonden, kennismakingsavonden e.d.)
De oudercommissie komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar in vergadering.
De leden van de oudercommissie van locatie Hoge Woerd zijn:
Sylvia Hendriks Voorzitter / lid namens het team
Mevr. S. Grootscholten penningmeester
Mevr. I. v.d. Mees Lid
Mevr.P. Aarts Lid
Mevr. M. Wieldraaijer Lid
Mevr. M v.d. Meer Lid

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.